Presentaties

Bird's nest verzorgt presentaties over het project op scholen, verenigingen, kringen e.d. Deze presentaties hebben verschillende creatieve vormen:
- een opdrachten circuit over India en straatkinderen;
- een foto presentatie met levensverhalen;
- een koffer met verassingen;
- een verhaal over straatkinderen;
- een presentatie over het werk van Bird's nest naar aanleiding van video materiaal.

Voor scholen  hebben de volgende vormen bewezen garant te staan voor een leuke en leerzame ervaring:


Voor de onderbouw ( 30 minuten):
Op reis naar India: Naar aanleiding van wat er uit de koffer komt leren de kinderen meer over het leven in India.

Naar het feest: Met behulp van een interactief verhaal met fotoposters leren de kinderen over het leven van kinderen uit een Indiase sloppenwijk die naar de programma's van Bird's nest komen.

Voor de middenbouw ( 45 minuten):
Naar het feest: Hetzelfde verhaal als voor de onderbouw, maar uitgebreider en aangepast aan hun leeftijd.

Voor de bovenbouw ( 75-90 minuten, maximaal 96 kinderen):
Naar het feest: Deze presentatie bestaat uit twee delen:

1. De kinderen maken opdrachten in groepjes (in principe gaan we uit van zoveel groepjes als er opdrachten zijn, maar hier kan flexibel mee worden omgegaan door verschillende opdrachten weg te laten of dezelfde opdracht door twee groepjes te laten doen.) Dit onderdeel duurt 10 minuten.
2. Er wordt een verhaal verteld met foto's waarbij de kinderen worden betrokken door ze te laten presenteren wat ze bij de opdracht hebben gemaakt, geleerd of opgeschreven.

Ontdek India: Een opdrachten circuit, waarbij de kinderen in hun groepje telkens 8 minuten aan een opdracht werken en zo zelfstandig van alles over India en Bird's nest ontdekken.

Neem voor boekingen of informatie contact met ons op.